Loading

ออมสิน ขนเอ็นพีเอโละขาย นำร่อง 6 จังหวัด 10-21 กันยาฯ

วันที่ : 10 กันยายน 2550
ออมสิน ขนเอ็นพีเอโละขาย นำร่อง 6 จังหวัด 10-21 กันยาฯ

นายยงยุทธ ตะริโย รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้จัดงาน สัปดาห์บ้านและที่ดินธนาคารออมสินด้วยการนำสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) ของธนาคาร จำนวน 175 รายการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 81 ล้าน บาท มาจำหน่าย ที่สาขาของ ธนาคารออมสิน โดยจะมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้ซื้อ จะได้รับส่วนลด 10-15% พร้อมรับสิทธิยื่นกู้สินเชื่อเคหะภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือต้องการที่อยู่อาศัย รวมถึงที่ดินเปล่า ได้มีทางเลือกในการพิจารณาซื้อทรัพย์สินประเภทดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น

 

สำหรับงานดังกล่าวจะจัดนำร่องเป็นครั้งแรกในช่วงระหว่างวันที่ 10-21 กันยายน 2550 ที่ธนาคารออมสินรวม 56 สาขา ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และ สตูล ส่วนครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 8-19 ตุลาคม 2550 ที่ธนาคารออมสินรวม 61 สาขา ในพื้นที่ ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด

 

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเงื่อนไขพิเศษที่ธนาคารออมสินมอบให้ผู้ซื้อนอกเหนือจากส่วนลด 10-15% แล้ว ผู้ซื้อสามารถยื่นขอสินเชื่อเคหะได้ โดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อ 100% ของราคาซื้อ แบ่งเป็น 90% เพื่อซื้อทรัพย์ และอีก 10% สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์ ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% เป็นเวลา 3 ปี อีกทั้งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นขอสินเชื่อและค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์ นอกจากนี้ผู้ซื้อสามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านได้อีกในวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ