Loading

เร่งขายหนี้เน่า 2 หมื่นล.

วันที่ : 22 สิงหาคม 2550
เร่งขายหนี้เน่า 2 หมื่นล.

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) กล่าวว่า กำลังเจรจาซื้อสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) จากธนาคารพาณิชย์ อีก 1 หมื่นล้านบาท โดยสมาคมธนาคารไทยจะเป็นผู้รวบรวมเอ็นพีเอจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ มาขายให้กับ บสก.

 

ก่อนหน้านี้ บสก.ได้เจรจากับสมาคมธนาคารไทย ซื้อเอ็นพีเอจากธนาคารพาณิชย์ไปแล้ว 3.8 พันล้านบาท นอกจากนี้ บสก.ยังได้บรรลุ ข้อตกลงซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) โดยตรงกับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศรายหนึ่ง ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยเอ็นพีแอล ที่ซื้อมาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มี ทั้งหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

นายบรรยง กล่าวว่า ในปีนี้ บสก.ตั้งเป้าซื้อเอ็นพีแอลและเอ็นพีเอมาบริหารจำนวน 5 หมื่นล้านบาท ปัจจุบัน ซื้อเรียบร้อยไปแล้ว 1 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะมีสถาบันการเงินมาเสนอขายให้กับ บสก. และเจรจาตกลงซื้อขายกันได้ก่อนสิ้นปีตามเป้าที่ตั้งไว้

 

นายบรรยง กล่าวว่า ปัจจุบัน บสก. มีเอ็นพีแอลและเอ็นพีเอบริหารประมาณ 4 หมื่นล้านบาท โดยในปี 2550 บสก.ตั้งเป้าขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้ได้ 1.2 หมื่นล้านบาท แต่คาดว่าจะขายได้จริงประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่ขายได้ 1.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นธรรมดาของ สินทรัพย์ที่มีปัญหา เมื่อนานไปก็ยิ่ง ขายยาก แต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับ บสก. เพราะสินทรัพย์ที่ซื้อมามีส่วนลดค่อนข้างมาก

 

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารยังไม่มีแผนการขายเอ็นพีแอลให้กับ บสก. เนื่องจากการขายจะทำให้มีภาระสำรองจากการขาดทุน ทำให้มีปัญหากับกำไรของธนาคารค่อนข้างมาก และในปีนี้ธนาคารต้องการเน้นสำรองตามมาตรฐานบัญชีใหม่ IAS 39 และก่อนหน้านี้ ธอส.ได้ขายเอ็นพีแอลให้กับ บสก. ไปแล้ว 7 พันล้านบาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ