Loading

บสก. ซื้อหนี้เน่าซิตี้แบงก

วันที่ : 22 สิงหาคม 2550
บสก. ซื้อหนี้เน่าซิตี้แบงก์

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดารใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ บสก. เปิดเผยว่า บสก.อยู่ระหว่างเจราจาซื้อสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) จากธนาคารพาณิชย์อีก 10,000 ล้านบาท ผ่านสมาคมธนาคารไทย โดยก่อนหน้านี้ บสก.ได้เจราจากับสมาคมธนาคารไทยเพื่อซื้อเอ็นพีเอจากธนาคารพาณิชย์ไปแล้ว 3,800-4,000 ล้านบาท และ บสก.ยังได้ข้อตกลงซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) โดยตรงกับธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 10,000 ล้าน เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทั้งหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

สำหรับในปี 2550 บสก. ตั้งเป้าซื้อเอ็นพีแอลและเอ็นพีเอมาบริหาร 100,000 ล้านบาท ซื้อไปแล้ว 10,000 ล้านบาทและอีก 20,000 ล้านบาทเป็นเอ็นพีเอจากสมาคมธนาคารไทย 10,000 ล้านบาท และเอ็นพีแอลจากธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศอีก 10,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 20,000 ล้านบาทคาดว่าจะมีสถาบันการเงินมาเสนอขายเพิ่มเติมอีก

 

ปัจจุบัน บสก. มีเอ็นพีแอลและเอ็นพีเอ          บริหารประมาณ 40,000 ล้านบาท ในปีนี้ตั้งเป้าขายสินทรัพย์ 12,000 ล้านบาท แต่คาดว่าจะขายได้จริงประมาณ 10,000 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่ 11,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นธรรมดาของสินทรัพย์ที่มีปัญหา เมื่อนานไปก็ยิ่งขายยาก แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับ บสก.เพราะสินเชื่อที่ซื้อมามีส่วนลดค่อนข้างมาก

 

แหล่งข่าวจากสถาบันการเงินระบุว่า บสก.ได้เจรจาตกลงซื้อเอ็นพีแอลกับธนาคารซิตี้แบงก์ มูลหนี้ 10,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารซิตี้แบงก์ก็ถือเป็นธนาคารที่รุกปล่อยสินเชื่อบุคคลมากรายหนึ่งของไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยขายให้ บสก.คิดส่วนลดแยกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มเอ็นพีแอลที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีส่วนลดมาก เพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ