Loading

บสก.เชื่อผ่อนปรนค่าโอน ช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหา

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2550
บสก.เชื่อผ่อนปรนค่าโอน ช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯ

                นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ บสก. เปิดเผยว่า จากกรณีที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะนำมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ เข้าหารือกับกระทรวงการคลังกลางเดือนพฤษภาคมนี้ เชื่อว่าทางการ จะผ่อนคลายในบางมาตรการลงบ้าง และน่าจะสามารถช่วยกระตุ้นภาพอสังหาริมทรัพย์ได้ในระดับหนึ่ง ""เชื่อว่ามาตรการภาครัฐที่จะออกมานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ บสก. หากมีการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการโอน ก็จะทำให้ บสก.จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนน้อยลง เพราะปัจจุบันเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนแทนลูกค้า ซึ่งรวมกับค่าภาษีและอื่นๆ แล้วจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 6% จากยอดขาย และหากมีการลดค่าธรรมเนียมการโอน เราก็จะมีรายได้เข้ามามากขึ้น"" ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ขณะนี้ยังไม่ได้ส่งผลต่อลูกค้ารายย่อยของ บสก. และยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีขนาดการซื้อสินทรัพย์ 100 ล้านบาทขึ้นไป มีการชะลอตัวลง เนื่องจากลูกค้าชะลอการซื้อเพื่อรอดูทิศทางเศรษฐกิจว่าเป็นแบบใด จากปัจจัยดังกล่าวน่าจะทำให้ปีนี้ บสก.น่าจะมีรายได้รวมต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 12,000 ล้านบาท แต่หากลูกค้ารายใหญ่ มีการชำระเงินค่าซื้อสินทรัพย์ประมาณ 2,000 ล้านบาท  ก็จะทำให้ยอดรายได้รวมได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ล่าสุด บสก. ได้ทำการเปิดโชว์รูมหรือศูนย์จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการขยายช่องทางการขยายอย่างเต็มรูปแบบอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการทำยอดขายทรัพย์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ บสก. ยังเปิดศูนย์รับฝากซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือตลาดนัดบ้านมือสอง ซึ่งเป็นบริการทางสังคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สามารถนำข้อมูลมาลงประกาศผ่าน WEB SITE ของบสก.โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

เขากล่าวอีกว่า ส่วนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ขณะนี้ต้องยกเลิกออกไปก่อน หลังจากที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงิน ได้ขอขยายเวลาในการปิดตัวเองออกไปเป็นปี 2555-2556 แต่ในอนาคต บสก.ก็ยังมีความจำเป็นในการระดมเงินด้วยเช่นกัน เพื่อทำโครงการขนาดใหญ่ๆ ซึ่งขณะนี้ บสก.มีความพร้อม รวมถึงฐานะทางการเงิน ส่วนเรื่องการเข้าไปซื้อทรัพย์สินของบริษัทธนพัฒน์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทิพยสิน นั้นคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ หลังจากที่กฎหมายเปิดทางให้บสก.สามารถรับซื้อหนี้ของบริษัทเอกชนได้ตั้งแต่ 27 มีนาคมเป็นต้นมา ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งมีกองทุนฯ เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ