Loading

ออมสินจัดเกรดระบายหนี้เน่า ล็อตแรกพันล้าน-อุ้มรากหญ้

วันที่ : 19 มีนาคม 2550
ออมสินจัดเกรดระบายหนี้เน่า ล็อตแรกพันล้าน-อุ้มรากหญ้า

                ออมสินรื้อเอ็นพีเอจัดเกรด เตรียมส่งขายเอเอ็มซีแก้ปัญหาหนี้เน่าล้นแบงก์ เล็งโละกองเอ็นพีเอพันล้านขาย   ล็อตแรก จากพอร์ตรวมหมื่นล้าน ขณะที่เอ็นพีแอลจากโครงการเพื่อสังคมที่เป็นสินเชื่อรายย่อยสามารถบริหารจัดการเองได้ ด้าน บสก.เตรียมเจรจาแบงก์เฉพาะกิจของรัฐซื้อพอร์ตหนี้เอ็นพีเอ รับหน้าที่เป็นผู้แก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน

         

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ธนาคารออมสินสามารถแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือเอ็นพีแอล โดยการขายหนี้เสียดังกล่าวให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐทั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(บสก.) BAM บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำกัด(บสท.) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด SAM

         

ซึ่งในขณะนี้ธนาคารออมสินกำลังดำเนินการคัดเลือกสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยเฉพาะหนี้เสียที่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่สูงถึง 70% ของเอ็นพีแอลทั้งหมด 10,000 ล้านบาท ซึ่งในขั้นตอนนี้ธนาคารจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาราคาประเมินและราคาราขายให้อยู่ในวิสัยที่ธนาคารรับได้ไม่ให้ธนาคารขาดทุนมากเกินไป

         

ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ธนาคารกรองหนี้เอ็นพีแอลเพื่อแยกเป็นแฟ้มๆ ว่าหนี้แต่ละกองควรมีสินเชื่อประเภทใด ซึ่งเมื่อประเมินในเบื้องต้นแล้วพบว่ามีหนี้เอ็นพีเอลที่ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเคหะ ซึ่งคาดว่าธนาคารจะสามารถจัดเกรดหนี้กลุ่มนี้และขายให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ประมาณ 1 พันล้านบาท โดยกระบวนการขายเอ็นพีเอกองนี้จะต้องจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการอย่างรอบคอบ นายวรวิทย์กล่าว

         

นายวรวิทย์กล่าวว่า เมื่อธนาคารสามารถคัดเกรดหนี้เสียทั้งหมดได้แล้วจะเหลือหนี้เสียอยู่อีกประมาณ 9,000 ล้านบาท ซึ่งหนี้กลุ่มนี้เป็นหนี้ที่ธนาคารคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการเองได้โดยไม่ต้องขายให้กับบริหารสินทรัพย์แต่อย่างใด โดยหนี้ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากโครงการประชานิยมในสมัยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อสังคม

         

โดยหนี้กลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นหนี้ของลูกค้ารายย่อยและไม่มีหลักประกันจากโครงการ ธนาคารประชาชน สินเชื่อห้องแถว และธนาคารออมสินคาดว่าจะสามารถติดตามหนี้จากลูกค้ากลุ่มนี้ได้เนื่องจากพนักงานของธนาคารมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกับลูกค้าเป็นอย่างดีน่าจะสามารถเจรจาเพื่อประนอมหนี้ได้

        

ด้านนายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บสก. กล่าวว่า ความคืบหน้าการรับซื้อรับโอนทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จากสถาบันการเงินในช่วงที่ผ่านมาว่า ภายหลังจากที่ บสก. ได้ร่วมลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขาย NPA กับสถาบันการเงิน 16 แห่ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 แล้วขณะนี้สถาบันการเงินได้เริ่มทยอยส่งมอบข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สินที่มีความประสงค์จะขายมายัง บสก. แล้วทั้งสิ้น 3,485 รายการมูลค่า 8,104 ล้านบาท

          

ประกอบด้วย ธนาคาร 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารธนชาต และบริษัทบริหารสินทรัพย์อีก 4 แห่ง คือ บบส.เอ็นเอฟเอส บบส.แม็กซ์ บบส.เพทาย และ บบส.กรุงศรีอยุธยา นองจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐหลายแห่งเพื่อรับซื้อ NPA อีกด้วย

         

ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงนั้นทรัพย์สินที่จะขายเป็นทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย ที่ดินเปล่า ทั้งที่พัฒนาแล้วและยังไม่พัฒนา ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย ทาวน์เฮาส์ ที่ดินพร้อมสิ่งลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด โดยทรัพย์สินที่ปราศจากภาระผูกพัน การโอนสิทธิ หรือสิทธิเหนือทรัพย์สินอย่างใดๆ และเป็นทรัพย์สินที่สถาบันการเงินนั้นๆ ถือกรรมสิทธิ์โดยชอบแต่เพียงผู้เดียว" นายบรรยงกล่าว

 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ