Loading

บังคับคดีโชว์ สุดยอดการขายทะลุ2.25แสนล

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2549
บังคับคดีโชว์ สุดยอดการขายทะลุ2.25แสนล.

                  นายสิรวัฒน์ จันทรัฐ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า จากการเร่งรัดการบังคับคดีในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 กรมบังคับคดีสามารถดำเนินการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และวางทรัพย์ สามารถดำเนินการงานสำเร็จจำนวน 119,619 เรื่อง จากเป้าหมายที่วางไว้ 87,350 เรื่อง คิดเป็น 36.9%

 

คดีที่ดำเนินการสำเร็จนั้นส่วนใหญ่เป็นคดีแพ่งถึง 84,288 เรื่อง การบังคับคดีล้มละลาย 31,761 เรื่อง การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ถึง 2,196 เรื่อง

 

นอกจากนี้ กรมบังคับคดียังได้กำหนดตัวชี้วัดการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จำนวน 1.8 แสนล้านบาท แต่ปรากฏว่าสามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี หรือสามารถขายทรัพย์ออก ไปจากที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมบังคับคดีได้ถึง 2.25 แสนล้านบาท เกินเป้าหมายที่กำหนดถึง 4.52 หมื่นล้านบาท

 

ความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเพราะกรมบังคับคดีได้กำหนดโครงการเร่งรัดการบังคับคดี โดยนำทรัพย์สินทั้ง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในชั้นการบังคับคดีออกขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้คืนให้เจ้าหนี้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ช่วยลดปัญหาหนี้เสีย ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานในปีหน้านั้นคาดว่าจะทำได้ในระดับเดิม เนื่องจากสินทรัพย์ที่ค้างอยู่นั้นเป็นสินทรัพย์ที่เสื่อมค่า

นายสิรวัฒน์ กล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ