Loading

ส.วิชาชีพตั้งสถาบันอบรมผู้ตรวจอาคาร อบรมวิศวกรป้อนตึกสูง 2 หมื่นแห่งทั่วปท

วันที่ : 24 ตุลาคม 2549
ส.วิชาชีพตั้งสถาบันอบรมผู้ตรวจอาคาร อบรมวิศวกรป้อนตึกสูง 2 หมื่นแห่งทั่วปท.

                นายวโรดม สุจริตกุล นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ถึงผลคืบหน้านโยบายการตรวจสอบอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า ล่าสุดทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับรอง ""สถาบันจัดอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร"" จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) 2) สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) และสมาคมวิศวกรรมออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT) 3) สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ 4) ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 5) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

รายชื่อสถาบันอบรมทั้ง 5 แห่งข้างต้น นับเป็นสถาบันชุดแรกที่เพิ่งได้รับการรับรองจากกรม โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหลักสูตรอบรมวิศวกรที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร หลังจากกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบระบุว่า อาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบอาคารจะต้องเริ่มส่ง ""แบบรายงานการตรวจสอบอาคาร"" ให้กับกรมโยธาฯภายหลังกฎกระทรวงประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2550 หรือเท่ากับเหลือเวลาอีกประมาณ 1 ปีเศษ

 

นายวโรดมกล่าวต่อว่า เบื้องต้นทราบว่ามีสถาบัน 2 แห่ง คือ ม.เกษตรศาสตร์และวิศวกรรมสถานฯ ได้เปิดหลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบอาคารรุ่นแรกไปแล้ว โดยจัดอบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 6 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง หรือประมาณ 4 สัปดาห์ โดยมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 18,000-22,000 บาท

 

ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม ในเร็วๆ นี้สมาคมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีการหารืออีกครั้งเพื่อกำหนดเป็นค่าธรรมเนียมมาตรฐานกลางเพื่อเป็นบรรทัด ฐานในการทำงานต่อไป

 

นายวโรดมกล่าวว่า ขณะนี้มีข้อกังวล 2 ส่วน คือ 1) จำนวนผู้ตรวจสอบอาคารว่าจะเพียงพอกับความต้องการหรือไม่ 2) ขณะนี้ยังมีเจ้าของอาคารอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ทราบว่าอาคารของตนเองเข้าข่ายต้องตรวจสอบหรือไม่อย่างไร

 

ทั้งนี้ สมาคมมีข้อแนะนำเจ้าของอาคารดังนี้ 1) ตรวจสอบอาคารของตนเองว่าเข้าข่ายต้องตรวจสอบหรือไม่โดยสอบถามรายละเอียดจากกรมโยธาฯ 2) กรณีที่เข้าข่าย ให้ตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยอาคารว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือไม่ และปรับปรุงให้เรียบร้อย และ 3) จัดเตรียมแบบแปลนอาคาร ""ที่เป็นห่วงที่สุดในตอนนี้คือเรื่องแบบแปลนอาคารซึ่งส่วนใหญ่ทำสูญหายไปแล้ว ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบแน่และต้องเสียเวลานานขึ้น"" นายวโรดมกล่าว

 

แหล่งข่าวจากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทางวิศวกรรมสถานฯ และ ม.เกษตร ศาสตร์ ยืนยันว่าภายในปีนี้จะอบรมผู้ตรวจสอบอาคารได้ประมาณ 500 คน และเมื่อถึงช่วงกลางปีหน้าจะเพิ่มเป็น 1,500 คน เชื่อว่าน่าจะเพียงพอกับการตรวจสอบอาคารที่มีจำนวนกว่า 1.5-2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ เนื่องจากผู้ตรวจสอบอาคารสามารถจัดหาทีมงานช่วยเหลือได้

 

ส่วนปัญหาเรื่องการจัดหาแบบแปลนอาคารนั้น ก่อนหน้านี้กรมโยธาฯได้ประสานงานไปยังกรุงเทพ มหานครและเทศบาลจังหวัดเพื่อแจ้งไปยังเจ้าของอาคารต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทราบและจัดหาแบบแปลนอาคารให้พร้อมก่อนสิ้นปีนี้ เนื่องจากประมาณการตรวจสอบอาคารน่าจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ