Loading

ชี้กม.นิรโทษฯตึกร้างขัดรัฐธรรมนู

วันที่ : 4 สิงหาคม 2549
ชี้กม.นิรโทษฯตึกร้างขัดรัฐธรรมนูญ

                    นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอาคารร้างใน กทม.และปริมณฑล ตามที่ทางกระทรวงการคลังร่วมกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถนำอาคารดังกล่าวมาพัฒนาให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ทางกรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าฯกรมได้ยกร่างกฎกระทรวงเพื่อนิรโทษกรรมอาคารร้างดังกล่าวให้นำกลับมาพัฒนาใหม่ได้ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติ เพราะให้สิทธิกับตึกร้างเฉพาะในเขต กทม.และปริมณฑล ซึ่งถือว่าไม่เท่าเทียมกัน จึงต้องดูว่าจะดำเนินการอย่างไร ดังนั้น กรมได้ให้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์กลับไปรวบรวมข้อมูลอาคารร้างอีกครั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะหากจะดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ควรทำทั้งประเทศ

 

                    นายฐิระวัตรกล่าวว่า นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาดูว่าจะให้สิทธิดำเนินการอย่างไร และมีความคืบหน้าการก่อสร้างแค่ไหนแล้วจึงจะได้สิทธิดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าจะมีการนำโครงการใหม่ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่มาใช้สิทธิตามกฎหมายผังเมืองเก่าด้วย จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

 

                    นายฐิระวัตรกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม หากมีการออกกฎกระทรวงมาบังคับใช้ ทางหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องไปออกข้อบัญญัติท้องถิ่นมารองรับการใช้กฎกระทรวงด้วย ขณะเดียวกันก่อนการออกใบอนุญาตนั้นหน่วยงานท้องถิ่นควรจะต้องให้ทางวิศวกรที่ปรึกษาเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างอาคารก่อนว่ามีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะก่อสร้างต่อไปหรือไม่

 

                    ""การที่ต้องออกกฎกระทรวงนิรโทษกรรม เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละอาคารสร้างค้างไว้หลายปี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบไปมากมาย ขณะที่ใบอนุญาตก่อสร้างก็หมดอายุ ดังนั้น เมื่อต้องการจะกลับมาสร้างใหม่ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ทั้งหมด ขณะที่อาคารเหล่านี้ดำเนินการการก่อสร้างไปแล้ว ไม่สามารถทำตามระเบียบใหม่ได้ จึงต้องผ่อนปรนให้ใช้กฎหมายเดิมที่เคยปฏิบัติมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ""

 

                    รายงานข่าวจากกรมโยธาฯเปิดเผยว่า ทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศไปสำรวจอาคารร้างที่สร้างค้างในแต่ละจังหวัด ซึ่งขณะนี้มีการสำรวจคืบหน้าไปแล้ว 60-70% คาดว่าจะเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ ขณะที่ทาง กทม.และปริมณฑลนั้นเป็นหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ