Loading

คุมเข้มราชพฤกษ์-เลี่ยงเมืองนนท์ ระยะ15ม.ปิดล็อกทาวน์เฮาส์-ตึกแถ

วันที่ : 22 มิถุนายน 2549
คุมเข้มราชพฤกษ์-เลี่ยงเมืองนนท์ ระยะ15ม.ปิดล็อกทาวน์เฮาส์-ตึกแถว

                    แลนด์ลอร์ด-จัดสรรเมืองนนท์ระทึก โยธาฯออกกฎเหล็กคุมเข้มพื้นที่ก่อสร้าง 2 ฟากถนนตัดใหม่ ""ราชพฤกษ์-ถนนเลี่ยงเมืองนนท์-เลี่ยงเมืองปาก เกร็ด-ราชพฤกษ์ตัดใหม่-ถนน 345 ต่อเชื่อมสะพานห้าแยกปากเกร็ด"" กำหนดเงื่อนไขต้องเว้นระยะห่างจากแนวเขตทาง 15 เมตร ปิดล็อกห้ามก่อสร้างห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ อาคารสูงเกิน 15 เมตร หวั่นเอกชนผุดอาคาร-สิ่งก่อสร้างไร้ระเบียบ เกิดปัญหาจราจร-สิ่งแวดล้อม

 

                    แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า กรมโยธาฯอยู่ระหว่างเตรียมกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขควบคุมการก่อสร้างอาคาร บริเวณ 2 ฟากถนนตัดใหม่ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลายเส้นทางด้วยกัน คาดว่าประมาณเดือนกันยายน 2549 จะออกกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยจะอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับใช้อย่างเป็นทางการได้

 

                    วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยและสวยงาม เพราะเกรงว่าหากไม่เร่งควบคุม ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินจะก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต

 

                    สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในข่ายจะถูกควบคุม อาทิ ตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ ตำบลคลอง พระอุดม ตำบลบางตะไนย์ ตำบลปากเกร็ด ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ตำบลไทรม้า ตำบลบางรักน้อย ตำบลบางกร่าง ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี ฯลฯ

 

                    แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับถนนตัดใหม่ที่จะออกกฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้าง มีทั้งหมดจำนวน 4 สายทาง คือ ถนนราชพฤกษ์ ถนนเลี่ยงเมือง นนทบุรี ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด และถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ ที่ต่อเชื่อมกับถนนสาย 345 และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณห้าแยกปาก เกร็ด ซึ่งบางเส้นทางก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและเปิดให้สัญจรไปมาแล้ว ขณะที่บางเส้นทางอยู่ระหว่างก่อสร้างและใกล้จะแล้วเสร็จ

 

                    แหล่งข่าวกล่าวว่า สาเหตุที่ต้องออกกฎกระทรวงออกมาควบคุมการก่อสร้างอาคารบางประเภท เนื่องจากต้องการให้ถนนเส้นใหม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ไม่มีสิ่งก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องมาบดบังทัศนียภาพ นอกจากนี้ก็เพื่อความสะดวกในเรื่องของการจราจร

 

                    เพราะถ้าไม่มีการควบคุมในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ จะเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ใครอยากจะสร้างอะไรก็สร้าง ทำให้เกิดความหนาแน่นของอาคาร ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ทั้งปัญหาการจราจร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

                    สำหรับรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงของถนนทั้ง 4 สายทาง จะคุมการก่อสร้างเหมือนกัน คือผู้ที่จะสร้างอาคารต้องเว้นระยะห่างจากริมถนน 15 เมตร และห้ามก่อสร้างอาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงมหรสพ โรงแรม ศูนย์การค้า คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เต็นท์ เพิง หรือแผงลอย อาคารมีระยะห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 4 เมตร อาคารที่มีระยะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 2 เมตร อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร ยกเว้นอาคารเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับกิจการสาธารณูปโภค

 

                    นอกจากนี้ยังรวมถึงอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ยกเว้นอาคารเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับกิจการสาธารณูปโภค ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้นแต่ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายทางราชการ ป้ายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร

 

                    ผู้สื่อข่าว ""ประชาชาติธุรกิจ"" รายงานว่า จากการสำรวจพบว่าปัจจุบันถนนตัดใหม่บางเส้นทางมีการก่อสร้างอาคาร โครงการจัดสรร ศูนย์การค้า การใช้ที่ดินในเชิงพาณิชย์จำนวนมาก โดยเฉพาะถนนราชพฤกษ์ซึ่งต่อเชื่อมกับสะพานพระราม 5 และถนนตากสิน-เพชรเกษม ที่สามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองเห็นได้จากผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินรายใหญ่-เล็กต่างเข้าไปจับจองที่ดินพัฒนาโครงการหลากหลายรูปแบบ อาทิ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, พร็อพ เพอร์ตี้ เพอร์เฟค, โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์, เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น, เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้, แสนสิริ, ณุศาศิริ, ควอลิตี้เฮ้าส์ ฯลฯ ส่วนศูนย์การค้ามีเทสโก้ โลตัส, โฮมโปร เป็นต้น และถึงขณะนี้โครงการใหม่ๆ ก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ

 

                    ขณะเดียวกันถนนตัดใหม่อีก 3 สาย คือถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด และถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ที่ต่อเชื่อมกับถนนสาย 345 และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณห้าแยกปากเกร็ด แม้เวลานี้โครงการใหม่ๆ ยังเกิดขึ้นไม่มาก แต่มีการเข้าไปจับจองพื้นที่เพื่อรอการพัฒนาจำนวนมากเช่นเดียวกัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ