Loading

แฉสผ.เลื่อนใช้EIAหวังเอื้อบิ๊กอสังหาริมทรัพย

วันที่ : 26 มีนาคม 2549
แฉสผ.เลื่อนใช้EIAหวังเอื้อบิ๊กอสังหาริมทรัพย์

                    แหล่งข่าวจากแวดวงอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยกับ ""ฐานเศรษฐกิจ"" ว่า จากกรณีที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เลื่อนประกาศใช้มติ EIAหรือมติการยื่นทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่อยู่ อาศัย บริการชุมชน และที่พักตากอากาศ ที่มีเลขาธิการสผ. เป็นประธานนั้น ได้กำหนดมติเพิ่มให้อาคารพักอาศัยรวม นอกจากจะมีขนาด 80 ห้องชุดขึ้นไปแล้ว และหากมีจำนวนพื้นที่รวมกันทุกอาคาร  บนที่ดินแปลงเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปให้ถือว่า เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องเว้นระยะถอนร่น โดยรอบอาคาร 6 เมตร และจัดทำระบบป้องกันอัคคีภัยตามกฎหมายควบคุมอาคาร จากวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เป็นวันที่ 27 มกราคม 2549 โดยอ้างว่าเป็นวันที่มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทที่ปรึกษาฯรับทำEIA ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสผ. ส่งผลให้โครงการอาคารชุดที่ติดเงื่อนไขดังกล่าวจำนวนกว่า 100 รายได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมติใหม่ดังกล่าว

 

                    ทั้งนี้ ตั้งข้อสังเกตว่า สผ.น่าจะทำไปตามใบสั่งบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่ยื่นหนังสือล็อบบี้ให้เลื่อนออกไปเพื่อให้โครงการของตนเองหลุดพ้นจากมติดังกล่าว เพราะจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าว ได้ยื่นEIA ไปก่อนวันที่ 27 มกราคม 2549 เพียงไม่กี่วัน

 

                    ในขณะเดียวกัน ด้านเอกชนหลายรายเห็นด้วยที่สผ.จะนับถอยหลังเพื่อให้เอกชนตั้งหลักออกไป 3-6 เดือนข้างหน้าหรือ 180 วัน นับจากวันที่ 27 มกราคม 2549 เป็นต้นไป ตามที่ คณะกรรมกรรมาธิการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และกรรมาธิการการเงินการคลังวุฒิสภาแนะนำ เพราะหากไม่เลื่อนออกไปจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ซื้อโครงการ และผู้ประกอบการที่ซื้อที่ดินเตรียมก่อสร้างโครงการ

 

                    ด้านแหล่งข่าวจากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวยอมรับว่า ได้มีเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าว ยื่นหนังสือร้องเรียนเข้ามาเพื่อขอผ่อนผันจำนวน 3-4 ราย ได้แก่ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น แต่ที่เลื่อนประกาศมติEIA ใหม่ออกไปไม่ได้เอื้อประโยชน์บริษัทรายใดตามที่กล่าวหา เพียงแต่ทำตามคำแนะนำของคณะกรรมการธการวุฒิสภาเท่านั้น โดยจะนำเข้าบอร์ดเพื่อพิจารณาต่อไป

 

                    อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบพบว่า มีโครงการอาคารชุดที่มีจำนวนตั้งแต่ 80 ห้องชุด ที่ได้ยื่นขออนุญาตทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ  EIA และติดปัญหามติเกี่ยวกับระยะถอนร่นและระบบป้องกันอัคคีภัย จำนวน 167 ราย กว่า 60-70 % จะอยู่ในกทม. และคาดว่าจะผ่านมติใหม่ไปได้ โดย แยกเป็นเดือนพฤศจิกายน 2548 มีจำนวนกว่า 40 ราย เดือนธันวาคม 2548 จำนวนกว่า 40 รายหรือในเดือนมกราคม 2549 จำนวน 35 ราย และเดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวน 35 รายเป็นต้น

 

                    ด้านแหล่งข่าวจากสมาคมอาคารชุดไทยให้ความเห็นว่า 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยัง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อขอให้ยกเลิกมติดังกล่าว เนื่องจากมองว่าขัดต่อกฎหมายควบคุมอาคารและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่กำหนดให้ อาคารที่สูงเกิน 23 เมตร และมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เข้าข่ายเป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และให้คำนวณพื้นที่เป็นรายอาคารไป ส่งผลกระทบให้อาคารอยู่อาศัยทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอาคารชุด หอพัก อพาร์ทเม้นต์ ฯลฯ ได้รับผลกระทบทั้งหมด

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ