Loading

พฤกษา ขายพุ่ง5หมื่นล.

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2562
นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานปี 2561 บริษัททำยอดขายได้ 51,101 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 25 ปี นับจากก่อตั้งพฤกษา เติบโตจากปีก่อนหน้า 7.5% รายได้อยู่ที่ 44,901 ล้านบาท เติบโต 2.2% และมีกำไรสุทธิ 6,022 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 10.4%
          นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานปี 2561 บริษัททำยอดขายได้ 51,101 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 25 ปี นับจากก่อตั้งพฤกษา เติบโตจากปีก่อนหน้า 7.5% รายได้อยู่ที่ 44,901 ล้านบาท เติบโต 2.2% และมีกำไรสุทธิ 6,022 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 10.4%

          โครงการที่อยู่ระหว่างการขาย ณ สิ้นปี 2561 รวม 187 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 206,851 ล้านบาท โดยมีอัตราการขายแล้ว 51% และมีโครงการบ้านและคอนโดมิเนียม สร้างเสร็จพร้อมโอนประมาณ 14,400 ล้านบาท ขณะที่อัตราลูกค้ายกเลิกอยู่ที่ 20.5% เป็นลูกค้าที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารประมาณ 5.2% ลดลงจาก 6.9% ปีก่อน

          ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สถานการณ์แข่งขันที่เข้มข้นในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยที่ 5% โดยในส่วนของบริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 55 โครงการ มูลค่ารวม 68,100 ล้านบาท เป็นคอนโดมิเนียม 15 โครงการ มูลค่ารวมเกือบ 30,000 ล้านบาท เป้ายอดขายปีนี้ที่ 54,000 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 5.7% เป้ารายได้ที่ 47,000 ล้านบาท เติบโต 4.7%
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ