Loading

เสนา มั่นใจ แอลทีวี กระทบผู้ซื้อระยะสั้นจับมือสถาบันการเงินติวเข้มยื่นขอสินเชื่อ

วันที่ : 3 เมษายน 2562
นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า หลังจากที่มาตรการการลดเพดานปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือแอลทีวี (loan to Value) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เสนาฯได้วางแผนรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในแนวทางต่างๆ
         นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า หลังจากที่มาตรการการลดเพดานปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือแอลทีวี (loan to Value) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เสนาฯได้วางแผนรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในแนวทางต่างๆ ทั้งในเรื่องการทำการตลาด และทำความเข้าใจกับผู้บริโภค โดยเฉพาะในขั้นตอนการวางแผนการทางการเงินเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกติกาใหม่ของการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น โดยมั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีระยะยาว แต่อาจมีผลกระทบในระยะสั้นๆ ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ด้วยปริมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง ที่มีความต้องการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมียอดเร่งโอนกรรมสิทธิ์ และซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่มาตรการดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคหากมีการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถสำรองเงินได้เพียงพอในทันที เพื่อรองรับกรณีที่จะได้รับวงเงินสินเชื่อกู้ซื้อบ้านที่อาจน้อยลง

          ล่าสุด เสนาฯได้เตรียมความพร้อมร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อทำความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินต่างๆให้กับผู้ซื้อ ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารยูโอบี จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร จำกัด (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มาร่วมให้คำแนะนำกับลูกค้าในการเตรียมแผนทางการเงิน เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ลูกค้ามีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของตัวเอง โดยดูความสามารถในการขอกู้เงินล่วงหน้า 1 ปี ก่อนจะถึงเวลาที่ต้องยื่นหลักฐานทางการเงินเพื่อขอเงินกู้จากธนาคาร
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ