Loading

สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี มหาสารคาม

วัน เวลา : วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00

สถานที่ : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนานี้
>> ครั้งแรกกับการนำเสนอผลสำรวจโครงการที่อยูอาศัย 26 จังหวัดสำคัญ
>> ตลอด 3 วันของการจัดงาน พบกับข้อมูลทำเลใหม่เพื่อการลงทุน
>> การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ทางการตลาด ปี 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-202-1768 , 02-645-9675
กำหนดการสัมมนา
ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
1,500 บาท