Loading

ตารางเผยแพร่(บทวิเคราะห์)

รายการข้อมูล
วิธีคำนวณค่า
ความถี่
ข้อมูลเผยแพร่
กำหนดการเผยแพร่
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
โทรศัพท์
บทวิเคราะห์
สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ   ไตรมาส Q4/66 21 มี.ค. 67 ศุภรดา 0-2202-1578
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล   ไตรมาส Q4/66 21 มี.ค. 67 นวลทอง 0-2202-1578
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ภูมิภาค   ไตรมาส Q1/65 - นงลักษณ์ 0-2202-1578
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง   ไตรมาส Q4/66 5 มี.ค. 67 นวลทอง 02-202-1518
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ใน EEC   ไตรมาส Q3/66 14 ธ.ค. 66 จัสมินทร์ 0-2202-1578
การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ   ไตรมาส Q3/66 14 ธ.ค. 66 จัสมินทร์ 02-202-1578
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า   - - - - -
บทวิเคราะห์อื่นๆ   - - - นงลักษณ์ 02-202-1578
E-Book สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัด EEC   ไตรมาส Q3/66 - จัสมินทร์ 0-2202-1578
ดัชนีราคาและดัชนีอื่นๆ
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ไตรมาส Q4/66 29 มี.ค.67 นงลักษณ์ 0-2202-1578
ดัชนีราคาบ้านจัดสรร ไตรมาส Q4/66 08 ม.ค. 67 อมรรัตน์ 0-2202-1518
ดัชนีราคาห้องชุด ไตรมาส Q4/66 08 ม.ค. 67 อมรรัตน์ 0-2202-1518
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส Q4/66 08 ม.ค. 67 จัสมินทร์ 0-2202-1578
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ไตรมาส Q4/66 08 ม.ค. 67 ศุภรดา 0-2202-1578
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส Q4/66 24 ม.ค. 67 ศุภรดา 0-2202-1578
ดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย - - - นงลักษณ์ 02-202-1578

หมายเหตุ :

อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 8 ธันวาคม 2566