Loading

วิธีการสมัครสมาชิก

banner
 • กรอกแบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าใช้ข้อมูลใหม่
  โดยสมัครจากหน้าเว็บศูนย์ข้อมูลฯ โดยเลือกประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร และกรอกตามรายละเอียดที่กำหนด โดยเครื่องหมาย * คือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องป้อน
banner
 • กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลที่อยู่
  กรอกข้อมูลตามความจริง
banner
 • กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลความปลอดภัย
  อีเมล : ที่ใช้กรอกข้อมูล ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริง (เพื่อใช้ส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ท่าน)
  รหัสผ่าน :
  1. รหัสผ่านความยาวไม่เกิน 6 ตัวอักษร
  2. รหัสผ่านของคุณต้องไม่มี ช่องว่างหรือตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
  3. ควรเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C), ตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c), ตัวเลข (เช่น 1, 2, 3) เป็นต้น
  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม “ส่งข้อมูล” ระบบจะส่งอีเมลไปหาท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันการเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ใช้ (อีเมล) และรหัสผ่าน สำหรับการอ้างอิงในการใช้สิทธิที่กำหนด
  หากท่านที่สมัครสมาชิกมาแล้ว และไม่ได้รับการติดต่อ กลับทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ แสดงว่า อาจมีข้อผิดพลาด บางประการ ขอความกรุณาท่านแจ้งกลับมาทางอีเมล : webmaster@reic.or.th เพื่อทางศูนย์ข้อมูลฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ให้กับท่านต่อไป