Loading

สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด ภาคใต้และภาคตะวันตก

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

วัน เวลา : วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 12:30 - 16:30

สถานที่ : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนานี้
>> ครั้งแรกกับการนำเสนอผลสำรวจโครงการที่อยูอาศัย 26 จังหวัดสำคัญ
>> ตลอด 3 วันของการจัดงาน พบกับข้อมูลทำเลใหม่เพื่อการลงทุน
>> การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ทางการตลาด ปี 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-202-1768 , 02-645-9675
กำหนดการสัมมนา
ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
3,000 บาท