สัมมนาการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
Loading

สัมมนาการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2566

วัน/เวลา : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 - 17:00

สถานที่ : ห้อง 329 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-202-1907 , 02-202-1768
คุณธนัชพร / Seminar@reic.or.th

 
ไม่มีค่าใช้จ่าย