Loading

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ปี 2562

วัน เวลา : วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน พัทยา จี

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวาทินี  02-202-1577
ใบตอบรับงานสัมมนา
กำหนดการ
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
3,000 บาท