Loading

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ปี 2562

วัน เวลา : วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวาทินี  02-202-1577
ใบตอบรับงานสัมมนา
กำหนดการ
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
1,500 บาท