Loading

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ปี 2562

วัน เวลา : วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวาทินี  02-202-1577
ใบตอบรับงานสัมมนา
กำหนดการ
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
1,500 บาท