Loading

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดอุดรธานี และ อุบลราชธานี ปี 2562

วัน เวลา : วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวาทินี  02-202-1577
ใบตอบรับงานสัมมนา
กำหนดการ
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
1,500 บาท