Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก 2020

วัน เวลา : วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวาทินี  02-202-1577
กำหนดการ
ใบตอบรับงานสัมมนา
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
ไม่มีค่าใช้จ่าย