Loading

สัมมนา "วิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2562"

กรุงเทพ-ปริมณฑล และ 20 จังหวัดหลักในภูมิภาค

วัน เวลา : วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:00 - 00:00

สถานที่ :

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย ปี 2562
  ชื่องานสัมมนา กำหนดการ ราคา/บาท สถานที่
1. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อยุธยา และสระบุรี  ปี 2562 15 พ.ค.2562
09.30-16.00 น.
5,000 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)
2. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย3 จังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ปี 2562 28 พ.ค.2562
13.00-16.30 น.
3,000 โรงแรมพูลแมน พัทยา จี
3. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดระยอง ปี 2562 5 มิ.ย.2562
13.00-16.30 น.
1,500 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ระยอง
4. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายปี 2562 12 มิ.ย.2562
13.00-16.30 น.
1,500 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
5. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดพิษณุโลก และตาก ปี 2562 25 มิ.ย.2562
13.00-16.30 น.
1,500 โรงแรมอมรินทร์ ลากูนพิษณุโลก
6. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจังหวัดภูเก็ต และหัวหิน-ชะอำ ปี 2562 28 มิ.ย. 2562
13.00-16.30 น.
3,000 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
7. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  ปี 2562 5 ก.ค. 2562
13.00-16.30 น.
1,500 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
8. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 10ก.ค. 2562
13.00-16.30 น.
1,500 โรงแรมแคนทารี โคราช
9. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม ปี 2562 24ก.ค. 2562
13.00-16.30 น.
1,500 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
10. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี ปี 2562 31ก.ค. 2562
13.00-16.30 น.
1,500 โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
11. วิเคราะห์ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง 2 จังหวัด (อยุธยา และสระบุรี) ปี 2563 17 ต.ค. 2562
09.00-16.30 น.
5,000 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)
12. วิเคราะห์ทิศที่อยู่อาศัยภาคเหนือปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563 (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก) 25 ต.ค. 2562
09.00-12.00 น.
2,000 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)
13. วิเคราะห์ทิศที่อยู่อาศัยEEC 3 จังหวัดปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) 25 ต.ค. 2562
13.00-16.30 น.
3,000 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)
14. วิเคราะห์ทิศที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 (ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม) 29 ต.ค. 2562
09.00-12.00 น.
2,000 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)
15. วิเคราะห์ทิศที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตกปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 (ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และหัวหิน-ชะอำ) 29 ต.ค. 2562
13.00-16.30 น.
3,000 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
โทร. 0-2202-1768, 0-2645-9676 แฟ๊กซ์ 0-2643-1251
www.reic.or.th