Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 2020

กรุงเทพ-ปริมณฑล และ 20 จังหวัดหลักในภูมิภาค

วัน เวลา : วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กำหนดการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขาย ปี 2562  
 
  ชื่องานสัมมนา กำหนดการ ราคา/บาท รายละเอียด
1. วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2020 17 ต.ค.62
09.00-16.30 น.
5,000 ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
2. วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 2020 25 ต.ค.62
09.00-12.00 น.
2,000 ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
3. วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย EEC 2020 25 ต.ค.62
13.00-16.30 น.
3,000 ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
4. วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020 29 ต.ค.62
09.00-12.00 น.
2,000 ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ
5. วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้และภาคตะวันตก 2020 29 ต.ค.62
13.00-16.30 น.
3,000 ดูรายละเอียด/สั่งซื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
โทร. 0-2202-1768, 0-2645-9676 แฟ๊กซ์ 0-2643-1251
www.reic.or.th
ใบตอบรับงานสัมมนา
กำหนดการ