สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Online Seminar)
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Online Seminar)

วัน เวลา : วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09:30 - 12:00

สถานที่ : แบบสัมมนาออนไลน์

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-202-1577 , 02-202-1768
คุณวาทินี / Wathinee.j@reic.or.th

 
ใบตอบรับงานสัมมนา
กำหนดการสัมมนา
เอกสารงานสัมมนา
1,000 บาท