สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก EEC (Onsite Seminar)
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก EEC (Onsite Seminar)

วัน เวลา : วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ)

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-202-1577 , 02-202-1768
คุณวาทินี / Wathinee.j@reic.or.th

* นโยบายของโรงแรม คือ ทุกท่านที่เข้าโรงแรมต้องโชว์ผลการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK *  
กำหนดการสัมมนา
เอกสารงานสัมมนา
3,000 บาท