Loading

ศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมแถลงข่าวกับ ธอส.

วันที่ : 22 เมษายน 2559
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จัดโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีประธานกรรมการ และรักษาการณ์กรรมการผู้จัดการนำเสนอผลประกอบการของธนาคาร และผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นำเสนอสรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ประจำไตรมาสแรก และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย ในโอกาสเดียวกัน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559