Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ปี 2561

วันที่ : 25 เมษายน 2561
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยาย สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออก ปี 2560 ในงานสัมมนาสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก “โอกาสการพัฒนาอสังหาฯภายใต้การขับเคลื่อน EEC” โดยในช่วงเช้า มีการประชุม โครงการความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรีและศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้บริหารของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดชลบุรี