Loading

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และการสัมมนา ประจำปี 2557

วันที่ : 26 มีนาคม 2557
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และการสัมมนา ประจำปี 2557 "เรื่องสถานการณ์สินเชื่อที่อยู๋อาศัย ประจำปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 โดย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย วันที่ 26 มีนาคม 2557  ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพมหานคร