Loading

บรรยายพิเศษ

วันที่ : 30 มีนาคม 2561
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยาย สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2561 ในงานเสวนารายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 จัดโดย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกับ สมาคมอาคารชุดไทย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ