Loading

โครงการอบรมสื่อมวลชนด้านการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561

วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จัดโครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2561 เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และที่อยู่อาศัยมือสอง และแถลงข้อมูลบทวิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2562” โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน