Loading

เสวนา หัวข้อ “ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งอนาคต”

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เป็นวิทยากร ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “ ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งอนาคต” ในงานเปิดตัว “สมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา” ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561