Loading

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดี กรมบังคับคดี ครบรอบปีที่ 44

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  แสดงความยินดีอธิบดีกรมบังคับคดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี การสถาปนากรมบังคับคดี LED 4.0 & GO Green ณ กรมบังคับคดี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561