Loading

สัมมนาผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย EEC

วันที่ : 3 ธันวาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย EEC”  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2562 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท