Loading

สัมมนาผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ : 4 ธันวาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-อุบลราชธานี-มหาสารคาม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2562 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท