Loading

สัมมนาผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันตก

วันที่ : 4 ธันวาคม 2561
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนา “ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันตก” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ภูเก็ต-สงขลา-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2562 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท