Loading

โฮมดอทเทคมาเยี่ยมชมงาน

วันที่ : 10 มกราคม 2562
คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท โฮมดอทเทค จำกัด เข้าเยี่ยมชมงาน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมี ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลฯ ชั้น 18 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562