Loading

หารือแนวทางการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 25 มกราคม 2562
ทีมงานศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เดินทางเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กับ คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562