Loading

หารือแนวทางการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กับ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันที่ : 18 มกราคม 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ข้อมูลฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กับ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยน ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562