Loading

หารือแนวทางการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กับ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

วันที่ : 18 มกราคม 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์และทีมงาน เข้าพบคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดงานวิชาการในปี 2562 ณ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ อาคารกลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562