Loading

หารือแนวทางการพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กับ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี

วันที่ : 8 มกราคม 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ข้อมูลฯ เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการใช้ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์กับ  คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี ณ บริษัท ไลฟแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562