Loading

Group Interview “ข้อมูลสถิติอสังหาริมทรัพย์สำคัญปี 2562”

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  จัด Group Interview  แก่สื่อมวลชน  โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่อง “ข้อมูลสถิติอสังหาริมทรัพย์สำคัญปี 2562” ณ  เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562