ความร่วมมือการทำ Big Data Analytics อสังหาริมทรัพย์
Loading

ความร่วมมือการทำ Big Data Analytics อสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 29 เมษายน 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมแถลงข่าวโครงการความร่วมมือ การทำ Big Data Analytics อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท โฮมดอทเทค จำกัด  และ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย