ประชุมด้านศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เเละการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ Asian Development Bank (ADB)
Loading

ประชุมด้านศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เเละการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ Asian Development Bank (ADB)

วันที่ : 23 เมษายน 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยคุณสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รับเชิญจาก Asian Development Bank (ADB) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้กับประเทศเมียนมา ณ Summit Parkvie Hotel เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2562