Loading

บรรยาย มุมมองเศรษฐกิจไทยและอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังการเลือกตั้ง

วันที่ : 26 เมษายน 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้รับเกียรติเป็นองค์ปาฐก บรรยาย ในหัวข้อ "มุมมองเศรษฐกิจไทยและอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังการเลือกตั้ง"  ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ประจำปี  2561 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562