ร่วมในพิธีทำบุญสำนักงานใหม่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
Loading

ร่วมในพิธีทำบุญสำนักงานใหม่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

วันที่ : 26 เมษายน 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญสำนักงานใหม่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562