บรรยาย หัวข้อ : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดภูเก็ต และหัวหิน-ชะอำ ปี 2562
Loading

บรรยาย หัวข้อ : วิเคระห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดภูเก็ต และหัวหิน-ชะอำ ปี 2562

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  บรรยายสรุปถึง สถานการณ์ที่อยู่อาศัย ครึ่งหลัง ปี 2561 จังหวัด ภูเก็ต เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
ในงานสัมมนา เรื่อง ”วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดภูเก็ต และหัวหิน-ชะอำ ปี 2562” โดยในช่วงเช้า มีการประชุม โครงการความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกันระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562