Loading

บรรยาย หัวข้อ : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปี2562

วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  บรรยายสรุปถึง สถานการณ์ที่อยู่อาศัย ครึ่งหลัง ปี 2561 จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในงานสัมมนา เรื่อง "วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปี 2562" โดยในช่วงเช้า มีการประชุม โครงการความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกันระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2562