บรรยาย หัวข้อ : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย ปี 2562
Loading

บรรยาย หัวข้อ : วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย ปี 2562

วันที่ : 12 มิถุนายน 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  บรรยายสรุปถึง สถานการณ์ที่อยู่อาศัย ครึ่งหลัง ปี 2561 เชียงใหม่ – เชียงราย ในงานสัมมนา เรื่อง      ”วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย ปี 2562” โดยในช่วงเช้า มีการประชุม โครงการความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกันระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ 
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562