วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ปี 2562
Loading

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ปี 2562

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2562
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  บรรยายสรุปถึง สถานการณ์ที่อยู่อาศัย ครึ่งหลัง ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม 
ในงานสัมมนา เรื่อง ”วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม ปี 2562” โดยในช่วงเช้า มีการประชุม โครงการความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกันระหว่าง สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562